DAYTONA 500

The Daytona 500 Race at DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY in Daytona, FL